“Eğitim, birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir.”
Maria Montessori
Eğitim Uzmanı

Bu yaklaşımın çıkış noktası Maria Montessori’nin özel gereksinimi olan çocuklarla yaptığı çalışmalardır. Temeli bireysel eğitimdir. Her çocuk kapasitesi doğrultusunda öğrenir. Yetişkin bu süreçte çocuğun önündeki engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Sınıflardaki materyaller çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede çocuk yönlendirmeye ihtiyaç duymadan kendi başına çalışır, hatasını düzeltir, sonucu değerlendirir. Problem çözme becerisi ön plandadır.   Montessori yaklaşımı çocuklara özgür bir ortam sunar. Çocuk istediği etkinlikle istediği süre boyunca ilgilenebilir. Sınıfta gerçek yaşamda kullanılan doğal materyaller vardır.  Örneğin; su içmek için gerçek cam bardak, bir şey kesmek için gerçek bıçak kullanılır.   Sınıflarda farklı yaş gruplarındaki çocuklar bulunur. Bu sayede çocuklar birbirlerinden öğrenir. Öğretmen, gözlem yaparak ve kayıt tutarak çocuğun gelişimini detaylı olarak inceler.

KAPAT