Erken çocukluk dönemi eğitim programlarından birisi olan Waldorf Yaklaşımı adını ilk olarak 1919 yılında Waldorf Astoria sigara fabrikasının çalışanlarının çocukları için  Almanya Stuttgart’da kurulan okuldan almıştır. Avusturya’lı felsefeci, bilimadamı ve eğitimci Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bu yaklaşım, çocuk ruhunun düşünme, hissetme ve istekli olma yapısının gelişmesini sağlayarak, yaşam hakkında bilgi sahibi olma sağlıklı ve yapıcı bir yolla yaşamda aktif rol almasına yardımcı olabilmek amacını gütmektedir.

Waldorf Yaklaşımı, çocuğu merkeze alan eğitim felsefesi ile örnek alınacak bir eğitim yaklaşımıdır. Bu felsefe doğrultusunda çocuk eğlenerek öğrenmekte, bir taraftan yaratıcılık gelişimi desteklenirken, diğer taraftan da kendine güven duygusu artmaktadır. Waldorf eğitiminde temel ilke öğrencilerin kendi görgülerini ve dünyadaki yerlerini anlamaya yönelik bir anlayış biçimi geliştirmelerini sağlamaktır. Bu eğitim sistemine göre insanlar öncelikle belirli bir milletin üyesi değil, dünya vatandaşıdır.

KAPAT