Çocukların, ellerinin, gözlerinin ve kulaklarının sonsuz kaynaklarını kullanmaya; form, malzeme, ses ve renk kaynaklarını kavramada özgür olmaya ihtiyaçları vardır.
Loris Malaguzzi
Eğitim Uzmanı

Bir kasabada anne babaların okul kurma girişimiyle başlamıştır. Yaklaşımda “eğitim her çocuğun hakkı” düşüncesi hakimdir. Çocuğun doğası gereği öğrendiğine inanılır. Çocuk somut yaşantılarla deneyim kazanır. Merkez çocuktur ve öğrenmede aktif rol alır. Çocuk kendini ifade ederken farklı sembolik araçlar kullanır. Buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir.

Reggio Emilia yaklaşımında proje bazlı öğrenme esastır. Çocuklar yaşarken öğrenme imkanı bulur. Bu yaklaşıma göre çevre üçüncü öğretmendir. Yaklaşım, çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve işbirliği içinde olmasını destekler.

KAPAT