“LOREM IPSUM”
LOREM
Eğitim Uzmanı

PYP 3 -12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış uluslararası müfredat çerçevesidir. İçerik kurum ve kişilere göre değişir. Bu programda öğrenciler uluslararası bilinç edinir ve Dünya vatandaşı olmayı öğrenir.

PYP öğrencilerin düşünen, eleştiren, farklılıklara duyarlı, yaşam boyu öğrenen bireyler olmasını hedefler. Programa göre bilgi tek başına yeterli değildir. Kavram, beceri ve tutumlar da gelişmelidir. 

PYP çocuğun şu profile sahip olmasını bekler: Araştıran – sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık görüşlü, dönüşümlü düşünen. Programdaki temel amaç çocuğun sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmesidir.

  • http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkli-program-ve-yaklasimlar/pyp-primary-years-program-ilk-yillar-programi
  • https://webapps.pcrsoft.com/Clue/CustomResources/SouthpointeAcademy/PYP/Grades1-5ApproachestoLearning.pdf
 
KAPAT