“LOREM IPSUM”
LOREM
Eğitim Uzmanı

Proje, bir konunun çocuklar tarafından derinlemesine incelenmesidir. Proje tabanlı öğrenme çocuğa bilgiye ulaşma becerisi kazandırır. Çocuk bilgiler arasındaki ilişkileri görebilir ve yeni bilgiler üretebilir. Çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren, teknoloji kullanımını vurgulayan yaklaşım çocuğa bilgiye erişme ve bilgiyi işleme imkanı sunar.
Proje tabanlı öğrenme çocuğun yaşayarak öğrenmesini ve sürece aktif katılmasını ön planda tutar. Çocuğun problem çözme yeteneği kazanması ve grupla birlikte çalışabilmesi önemlidir.
Proje şu şekilde aşamalandırabilir: karar verme, konu ile ilgili bilgileri gözden geçirme, gerekli materyalleri hazırlama, projeyi oluşturma, sunma ve değerlendirme.

  • http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkli-program-ve-yaklasimlar/proje-tabanli-ogrenme
  • http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/proje.php
  • http://www.ascd.org/publications/books/106031/chapters/The_Nine_Steps_of_Project-Based_Learning.aspx
proje-bazlı-öğrenme
KAPAT