Biz eğitimde başarının, yüksek kalite ve yenilikçi düşünme biçimi ile sağlandığına inanıyoruz.

Okul kurulumu için:

  • Fikir aşamasından itibaren yanınızda yer alırız. 

  • Fiziksel alanın tasarlanmasından, veli iletişim stratejilerinin belirlenmesine kadar kurulumun her aşamasında birlikte çalışır; tüm aşamaların pedagojik uygunluğunu sağlarız. 

  • Çocuklar için maksimum seviyede güvenli, sağlıklı ve uygun bir okul ortamı oluşturmanızın garantisini veririz.

Okul Konseptinin Belirlenmesi

  1. Okulunuzun konseptinizin oluşturulmasında hedef kitlenize uygun kriterleri belirleriz. 

  2. Kurumunuz ile ilgili stratejik pazarlama yöntemlerini belirleriz. 

  3. Pazarlama iletişimi içeriklerinizin oluşturulmasından uygulamasına tüm süreçleri birlikte yönetiriz.

Fiziksel Alan Yönetimi

  1. Okulunuzun fiziksel ortamının çocuklar için en güvenli ve hijyenik hale gelmesi için koşulları iyileştirmenizde yol gösteririz. 

  2. Mimari proje aşamasında bina yerleşiminin işlevsel ve davetkar  olması için bilgi ve deneyimlerimizden faydalanmanızı sağlarız. 

  3. Bahçe oyun alanlarının peyzajı kadar, mobilya ve ekipmanın uluslararası standartlarda karşılanmasını sağlarız.

KAPAT