Çocuklar yaşam becerileri kazandıran, ilgi çekici deneyimlere katıldıklarında sağlıklı gelişirler.

Neşeli Müfredat ile okulunuzdaki her çocuğun, gelişimsel ihtiyaçlar gözetilerek, itinayla tasarlanmış öğrenme deneyimlerine katılmalarını sağlarsınız. Böylelikle öğretmenleriniz çocukların oyunlarına uygun yaklaşımları benimseyerek rehberlik ederler.

Oyun çocuklar için önemlidir. Erken yaşlarda çocuklar oyun yoluyla keşifler yaparlar.

Çevreleri ile iletişim kurarak, etkileşimlerde bulunarak, hayal kurma ve yaratıcılıklarını kullanarak, dünya ile ilgili anlam oluştururlar.

KAPAT