“LOREM IPSUM”
LOREM
Eğitim Uzmanı

Bütüncül yaklaşım Bank Street’in ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuk bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve estetik açıdan gelişir. Aynı zamanda aktif olarak deneyim kazanır, öğrenir, anlatır ve uygular. Verilen eğitim sadece çocuğu değil, etkileşimde olduğu toplumun her kesimini geliştirmek için vardır.
Seçim yapma, araştırma, deneme, keşfetme programın temel unsurlarıdır. Bu yaklaşımda grubun beceri ve bilgilerine göre program şekillenir. Program eğitimi sosyal yargıyı yükseltmek ve demokratik sürece katılımı artırmak için etkili bir araç olarak görür.Alan gezmeleri ve projeler bu yaklaşımda öne çıkar. Çocuklar birçok şeyi deney ile öğrenir. Bu yaklaşım çocukların ve yetişkinlerin her yaşta gelişmesini benimser.
Biz de çocukların yaparak – yaşayarak öğrenmelerine fırsat veriyoruz. Deneyimin, gelişimin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz.

  • http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkli-program-ve-yaklasimlar/bank-street-yaklasimi
  • https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/scope-report-learning-play-liliana-web.pdf
  • http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/642/114..
KAPAT